AVISO LEGAL

Aviso legal

En base ao establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: Concello de Narón (en adiante A ENTIDADE), con dirección Praza de Galicia S/N, 15570 Narón, A Coruña.

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recopilados serán únicamente os detallados nos formularios de contacto e de achega de material.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal dacordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluida no Sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través dos formularios de contacto.

No caso de que achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de ter informado e obtido o consentimento para achegalos coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes do presente Aviso Legal.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede ofrece ao facer clic no botón "ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS".

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso ós seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ó esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a negarse ó tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos ten que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.