VIVENDA

Vivenda

Á hora de comprar ou alugar unha vivenda debemos ter en conta as axudas coas que podemos contar dado que estes trámites supoñen un gran desembolso.

O normal, ademais, é que para afrontar a compra deste ben, necesitamos recorrer a un préstamo hipotecario. Nestas páxinas atoparás información das distintas axudas que ofrece o mercado para mercar ou alugar vivenda coa finalidade de que este investimento sexa o menos costosa posible.

Consellería de Vivenda oferta diferentes tipos de axudas tanto para aluguer como para compra.

Aquí tes o CATÁLOGO DE AXUDAS PARA VIVENDA

 • Axudas para compra de vivenda de promoción privada
 • Compra dunha vivenda de protección autonómica de réxime especial e de prezo xeral
 • Compra dunha vivenda de protección autonómica de prezo concertado
 • Compra de vivenda usada
 • Axudas para construción de propia vivenda
 • Promoción individual para uso propio dunha vivenda protexida de prezo concertado
 • Promoción individual para uso propio dunha vivenda de protección autonómica de réxime especial ou de prezo xeral
 • Subvencións para mozos acollida ao plan 2002 - 2005 para gastos de entrada
 • Rehabilitación aillada de edificios e vivenda
 • Rehabilitación aillada dunha vivenda
 • Axudas para promotores de vivendas protexidas
 • Axuda para a urbanización do solo por promotores de vivendas protexidas
 • Promoción de vivendas de protección autonómica para aluguer
 • Promoción de aloxamentos protexidos

En canto ao aluguer...

 • Promoción de aloxamentos protexidos. Promoción
 • Bono-vivenda: programa de axuda ao aluguer para estudantes de ciclos de formación profesional Aluguer. Fin de prazo de solicitude 30-09-08
 • Renda básica de emancipación Aluguer
 • Subvención aos inquilinos no marco do Programa de Vivenda en Aluguer. Aluguer. Fin de prazo de solicitude 31-12-08
 • Subvencións para o arrendamento e rehabilitación de vivendas desocupadas Aluguer. Fin de prazo de solicitude 15-12-07
 • Subvención á rehabilitación de vivendas no marco do Programa de Vivenda en Aluguer. Fin de prazo de solicitude 31-12-08
 • Axudas no marco do Programa de Vivenda en Aluguer. Aluguer. Fin de prazo de solicitude 31-12-08
 • Axudas á promoción en arrendamento. Aluguer. Fin de prazo de solicitude 31-12-08