EMPREGO

Servizo público de emprego

Servizo Público de Emprego de Galicia é a denominación baixo a que a Xunta de Galicia realiza as súas funcións de intermediación entre a oferta e a demanda de emprego. Sírvese dunha rede de máis de 250 puntos: 51 oficinas de emprego e máis de 200 centros colaboradores.

chapaempleoQue realiza?

  • Intermediación Laboral

O Servizo Público de Empreo de Galicia ofrece, a través da súa rede de oficinas de emprego, atención personalizada ás traballadoras e traballadores para a intermediación na mellora e calidade da súa inserción laboral e ás empresarias e empresarios a ser atendidos da forma máis adecuada posible para atopar aos traballadores co perfil adecuado para cubrir os postos de traballo que oferten, con toda a celeridade e eficacia posible para que o resultado da xestión sexa o desexado.

  • Distribución territorial de Oficinas de Emprego

Para levar a cabo as tarefas de intermediación e orientación laboral, o Servizo Público de Emprego de Galicia sérvese dunha rede de máis de 250 puntos: máis de 50 oficinas de emprego e máis de 200 centros asociados. Na área de ferrolterra o enderezos das oficinas son as seguintes:

   - O.E. Ferrol - Esteiro: Avenida Vigo. Teléfono 981326011

   - O.E. Ferrol - Centro: Praza Camilo José Cela, Edificio Administrativo, Xunta. Teléfono 981337283

Que servizos ofrece para o demandante de emprego?

  • Demanda de servizos
  • Renovación da demanda e DARDE
  • Ofertas de emprego, adscrición e confirmación de dispoñibilidade
  • Cursos de formación ocupacional e inscrición
  • Modificación currículos

Teléfonos de atención

   - Para a atención ao demandante: 902125000

   - Para a atención ao ofertante: 902262902

Ligazóns

Portal do INEM

Servizo Público de Emprego

Emprego público

Que é un punto de información do Servizo Público de Emprego?

Consellería de Traballo pon a disposición dos usuarios un punto de información coa finalidade de facilitar a túa comunicación e xestións co Servizo Público de Emprego.

Nunha primeira fase o PI permite a renovación da demanda de emprego mediante impresión dixital e acceso ás ofertas de emprego en difusión e acceso as páxinas web dos diferentes servizos públicos de Emprego Nacionais e Autonómicos. Nun futuro estará integrado no Portal de Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e ofrecerá todos os servizos do portal orientados ao demandante.

Concello de Narón conta cun punto de información do Servizo Público de Emprego sito na Casa do Concello no entrechán. Tamén podes ter acceso a este punto chamando ao 981337700.

Outros puntos próximos de información do Servizo Público de Emprego atópanse en concellos como: Mugardos, Fene, Ares,etc.

Outras entidades que debes coñecer

SAPE (Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante)
Ten como obxectivo facilitar información aos estudantes sobre: orientación académica, orientación laboral, orientación educativa e psicolóxica, información xuvenil e autoemprego. Conta coas seguintes unidades: orientación académica, orientación laboral, orientación educativa e psicolóxica, información xuvenil e autoemprego.

Os enderezos son:

A Coruña
Casa do Francés
Campus da Zapateira
CP 15071
Teléfono: 981167050 ext 2904
Fax: 981167075ext 2917
sape@six.udc.es

Ferrol
Rúa Dr. Vázquez Cabrera
Campus de Esteiro
CP 15403
Teléfono: 981337400 ext 3672
Fax: 981337456 ext 3651
sapefer@six.udc.es