EDUCACIÓN

Bolsa e becas

Programas europeos

A Unión Europea a través do Programa de aprendizaxe permanente (PAP) propón 4 programas que financian proxectos e actividades que estimulen o intercambio, a cooperación e a mobilidade entre os sistemas de educación e formación dentro da UE, co fin de convertelos nunha ferramenta de calidade mundial. Os programas son:

  • O programa Comenius para a educación escolar
  • O programa Erasmus para a educación superior 
  • O programa Leonardo da Vinci para a formación profesional  
  • O programa Grundtvig para a educación de adultos

Encontrarás máis información nas seguintes ligazóns:

www.mec.es/programas-europeos
www.eixoatlantico.org/recursos
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Información sobre bolsas

Son moitas as web que ofrecen información sobre bolsas de axuda ou apoio ao estudo. Algunhas delas son:

www.mec.es

www.edu.xunta.es

www.becas.com

www.quieroserbecario.com

www.fundacioncajamadrid.es

www.fundacioncaixagalicia.org

www.fundacio.lacaixa.es

www.obrasocial.cam.es

www.fue.es

www.contruyendojuventud.org